Προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού (Breast Cancer Action Fund) θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε Έλληνες κατόχους πτυχίου της Ιατρικής Σχολής, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή την εκπόνηση…

Περισσότερα…

Χορηγηθείσες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού, συνεπές στο ετήσιο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του που ξεκίνησε το 2012, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 χορήγησε μία υποτροφία για σπουδές στην Ιατρική, στη Μεγάλη Βρετανία και μία για μεταπτυχιακές σπουδές –…

Περισσότερα…