Δημοπράτηση έργου από τον Οίκο Bonhams στο Λονδίνο, για την ενίσχυση του Ιδρύματος

Tην 13η Δεκεμβρίου 2007 δημοπρατήθηκε στο Λονδίνο από τον Οίκο Δημοπρασιών Bonhams ένα έργο του σπουδαίου εικαστικού Νίκου Νικολάου (1909-1986). Τα έσοδα της δημοπρασίας διατέθηκαν για τους σκοπούς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ».