Χορηγηθείσες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού, συνεπές στο ετήσιο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του που ξεκίνησε το 2012, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 χορήγησε μία υποτροφία για σπουδές στην Ιατρική, στη Μεγάλη Βρετανία και μία για μεταπτυχιακές σπουδές – ερευνητικό έργο στο διετές ΜΠΣ: Ογκολογία Θώρακος, MED 847, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.