Προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού (Breast Cancer Action Fund) θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε Έλληνες κατόχους πτυχίου της Ιατρικής Σχολής, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή την εκπόνηση ερευνητικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο της Κυτταρολογίας / Ιστοπαθολογίας ή της Ακτινοθεραπείας με θέμα τον καρκίνο του μαστού. Οι υποτροφίες είναι διάρκειας έως ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2016, και ύψους έως δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000 €) εκάστη.

bulletΥποτροφίες